ABECEDNÝ SLOVNÍK

Slovník slovanskej duše

Ing. Vladimír Švec

Ing. Vladimír ŠVEC

Po preštudovaní mnohých vierohodných i nevierohodných zdrojov, uznávaných aj neuznávaných autorov, som dospel k nasledovnému presvedčeniu:

Starí Slovania verili v nesmrteľnosť duše svojich predkov, prejavovali im úctu a komunikovali s nimi. Dôkazom toho sú dodnes zvyky nechať na Vianoce, Veľkú noc či Dušičky symbolický tanier s potravinami určenými týmto duchom.

Tak, ako tá istá základná potravina je nazývaná rôzne: zemiaky, krumple, erteple, brambory, švábky….aj ten istý duch či boh je z oblasti na oblasť nazývaný rôzne: Rod, Radegast, Dedo…