O autorovi

O autorovi 

Vladimír Švec, pochádza zo Zlatých Moraviec. 

V  roku 1992 vydal v samizdate brožúrku „Perúnovo posolstvo“. 

V roku 2003 založil v Nitre klub Slovanské kolo, ktorý sa venoval pátraniu po slovanských obradoch vykonávaných počas pôvodných slovanských sviatkov a forme uctievania slovanských božstiev popísaných na Slovensku. 

Spolupracoval s ostatnými slovanskými občinami na Slovensku: 

Diva Bratislava a 

Slovenská Runa Kokava nad Rimavicou pod vedením Miroslava Žiarislava Švického 

Zväz slovanskej vzájomnosti Bratislava pod vedením Mgr. Maroša Púchovského 

Paromova Dúbrava Bratislava pod vedením Vladimíra Bahnu 

Slovenská Mohyla Nitra pod vedením Martina Pavelku 

Klub priateľov staroslávnej Nitry pod vedením Ing. Vladimíra Libanta 

Slovenská národná mládež Nitra pod vedením Jozefa Šumichrasta 

Perúnov kruh Bratislava pod vedením Jozefa Mozolu 

Bratstvo Perúnovej sekery 

Slovenský kmeň Trenčín pod vedením Michala Besucha 

Dowina Sereď pod vedením Petra Gašparíka 

Pôvodný kruh Trnava pod vedením Sama Juriša 

Spolok priateľov slovenskej kultúry Kolárovo pod vedením Margity Selčaniovej 

Rotunda Nitrianska Blatnica pod vedením Jána Kolníka 

Matica Slovenská 

V roku 2005 zostavil kompilačnú prácu „Slovenský pohľad na dejiny Slovenska“. 

V roku 2006 vydal knihu „ Slavistický duchovný slovník“, v ktorej zhrnul slovanské duchovno Slovákov. 

Od tej doby pracoval na knihe „Slovník slovanskej duše“, ktorá je komparatívnym pohľadom na všetky národné mytológie a jednotlivé národné obyčaje.