CategoriesČlánky

Slovanská Viera

Viera je rozumovo neodôvodnené presvedčenie, je medzičlánkom medzi nevedomosťou a poznaním. Javy, vymykajúce sa súdobému vedeckému poznaniu, sa vo viere…

Read More+
CategoriesČlánky

Slovanský boh

Slovanský boh  V slovanských jazykoch sú rovnoznačné výrazy: boh, bog, bůh, bohuš, s oslovením: Pán Boh, Pánbožko, Pánbinko, Pánbičko, Pánbenko, Pán Bek.…

Read More+
CategoriesČlánky

Slovanská duša

duša znamená vo všetkých slovanských jazykoch to isté. V češtine a polštine sa povie duše, Zdrobnená forma je duška, dušečka, dušička. V praslovančine…

Read More+
CategoriesČlánky

Pôvod Slovanov

Pôvod Slovanov O pôvode Slovanov bolo vytvorených viacero teórií, ktoré možno zhrnúť do troch skupín – migračná teória: Slovania prišli odkiaľsi…

Read More+