CategoriesČlánky

Pôvod Slovanov

Pôvod Slovanov

O pôvode Slovanov bolo vytvorených viacero teórií, ktoré možno zhrnúť do troch skupín

– migračná teória: Slovania prišli odkiaľsi na dnešné územia

– autochtónna teória: Slovania sa sformovali na území, kde sídlia aj dnes

– enigmatická teória: Slovania vznikli akousi náhlou „záhadnou“ premenou pôvodného obyvateľstva 

V tomto príspevku využijem zjednotenie všetkých uvedených teórií.

V cykle legiend o svätom Grále hrá významnú úlohu Mária Magdaléna. Spája sa s ňou aj etymológia slova Grál – sangraal sa totiž môže chápať dvoma spôsobmi: san graal znamená „svätý kalich“, zatiaľ čo sang raal – „krv kráľovská“. Svätý Grál teda nemusí byť doslova kalichom a môže znamenať jednoducho dedičku kráľovskej krvi – Mária totiž podľa legendy porodila Sáru a Inanu, dcéry Ježiša. Kalich bol odpradávna symbolom Bohyne, a preto Grál sa môže chápať  ako metaforická nádoba s božskou krvou.  

Táto teória bola prvýkrát uverejnená v knihe Svätá krv a Svätý grál od autorov Michaela Baigenta a Richarda Lighta  v roku 1982. 

Svätým grálom, čašou s Kristovou krvou, bola teda samodruhá Maria Magdaléna, teda žena v požehnanom stave a bola budúcou matkou Kristových detí. Veď aj v súčasnosti hovoríme svojim potomkom, že je to naša krv.

Mária Magdaléna bola Galaťanka, teda Keltka, a po vzmŕtvychvstaní Krista, po konflikte s apoštolom Petrom,(čo uvádza Evanjelium podľa Márie),  ušla loďou do Galie , súčasného Francúzska, do dedinky Râ, v súčasnosti zvanej Saintes Maries de la Mer (Sväté Márie z mora). Podľa legendy boli totiž vtedy na lodi tri Márie – Mária Magdaléna, Mária Jakubova, sestra Panny Márie a Mária Salome, matka apoštola Jána.

Mária Magdaléna sa ukryla vo svätyni pri jaskyni La Sainte Baume, kde porodila Ježišových potomkov.

Ježiš Kristus mal ženu a dokonca aj dve deti. Jeho manželkou bola Mária Magdaléna. Tvrdí to profesor Barrie Wilson z Univerzity v Toronte vo svoje knihe: Stratené evanjelium. Odvoláva sa v nej na  rukopis zo starovekého kláštora Svätého Makariusa v Egypte, ktorého pôvod siaha do roku 570. Barrie Wilson je historik náboženstva a špecializuje sa na hnutia v ranom kresťanstve.

 William z Malmesbury v diele „De Antiquitate Glastoniensis Ecclesiae“ (O starobylosti kostola v Glastonbury), popisoval Josefa z Arimateje, toho ktorý uložil telo Ježiša do svojej hrobky,  ako vodcu skupiny  kresťanov, ktorí prišli do Británie v roku  63 n.l., konkrétne doúdolia Avaron (Avalon), súčasnéGlastonbury. Uvedené územie bolo vtedy pod nadvládou Rímskej ríše.Tu Josef postavil prvý chrám, v ktorom bol umiestnený“ sv. Grál“. Príbeh je prevzatý z diela francúzskeho spisovateľaRobert de Boron: Joseph d’Arimathe z 12. storočia.

Zrejme tým sv. Grálom už nebola Mária Magdaléna.

Na konci 15. storočia koloval príbeh, že Josef priniesol do Británie “dve strieborné banky, obsahujúce Kristovu krv“- to boli metaforicky pomenované dcéry Márie Magdalény.

Dcéry Márie Magdalény:Sárá –  v slovanskom folklóre zvaná samodiva (samovila) Deva a Inana – v slovanskom folklóre zvaná rusalka Dana, zdedili po svojej babke vlastnosť: rodiť bez oplodnenia mužom (partenogenézou) a následne to zdedilo aj ich ďalšie ženské potomstvo. Do 4. storočia sa bez oplodnenia mužom rodili samé dievčatá, ( v slovanskom folklóre zvané bohynky, víly a rusalky). Pri každej ovulácii teda porodili.

Samopočatie je možné. Vajíčko pripravené na oplodnenie zvyčajne obsahuje 23 chromozómov. Chromozómy sú pohlavné nosiče. Mužské spermie sú rozdelené do skupín – 23x a 23y. Keď sa xx oplodní, narodí sa dievča, xy – chlapec. A pri samopočatí sa 23 ženských chromozómov začne deliť bez akéhokoľvek oplodnenia. Vo vajíčku tak vzniká 46 chromozómov, ktoré sú potrebné pre nový život. Embryo bude prirodzene ženské. 

V slovanskej mytológii sa uvádza, že víly neustále rodia deti a rodia sa im iba dievčatá, ktoré otehotnejú z rannej rosy a rovnako bohynky od vetra.(A.E.Smirnov: Slavjanskaja mifológija, 1995)

Každé narodené dievča po dosiahnutí sexuálnej dospelosti mohlo porodiť 10 až 20 detí. Výpočtom podľa geometrického radu  sa pri ideálnych podmienkach za 300 rokov mohlo narodiť  približne  230 = cca109 t.j. bilión dievčat. Tieto,  využijúc obchodné rímske cesty, začali zapĺňať územia za hranicou Rímskeho impéria. Aj pri vysokej úmrtnosti to vysoko prevyšuje hustotu súčasného osídlenia.

Nemeckí a maďarskí historici  zastávajú teóriu, že Slovania z etnického hľadiska vznikli akousi náhlou „záhadnou“ premenou pôvodného obyvateľstva v oblastiach, kde sídlia aj dnes resp. osídlili neobývané územie, pretože podľa antického kronikára Strabóna v diele Geographika uvedené územie ešte v 1. storočí bolo obývané Keltmi a Dákmi. V 5.storočí už toto územie  o rozlohe 7 miliónov km2 bolo zaplnené Slovanmi.

Postupne sa zaplnilo karpatské územie a územie medzi Dneprom a Volgou bohynkami, ktoré si našli mužov z pôvodného obyvateľstva a založili slovanské kmene s genetickou haploskupinou R-1a.

Svoje deti učili materinský jazyk slávsky. Toto sa dialo do roku 368, kedy nastalo tzv. „zatmenie mesiačikov“ u víl a rusaliek, teda nastala u nich menopauza. Tento rok sa vo Velesovej knihe nazýva prvým rokom slovanského letopočtu.

Vyššie uvedené územia sa začali nazývať Slávia, grécky Suebia, latinsky Sclavia.

Použijem bibliu ako prorockú knihu. V biblii nazýva Boh otcom  Slávy (Ef 1,17)  a pán Slávy je Kristus (1Kor 2,8), jeho potomkovia budú hovoriť novými jazykmi (Mk16,17).

Vo Velesovej knihe sa Slovania nazývajú synmi matky nebeskej slávy (matyra sva slava), ba aj boží vnuci  (daže boga vnuci). Velesi, otcovia Slovanov, ako mužskí potomkovia víl a rusaliek, sú „synmi zrodenými z krvi umučeného“. Preto sú Slovania pokrvní dediči božského života.

V Slovanských mýtoch (Družina Jarily a Velesa)  sa ako otec víl a rusaliek uvádza Iľm Svarožič (učiteľ nebeského otca syn) a matka Alina Svätogorovna (Galina zo Svätej hory = galilejčanka z Magdaly), čiže Mária Magdaléna. Vnučky rusaliek sa rozliali po ruskej zemi ako biela rieka.

Vnučky Devy a Dany, vo folklóre sú nazývané víly a rusalky, boli veľmi krásne. Ku koncu svojho života však boli škaredé s dlhými prsníkmi, lebo rodili a kojili mnoho detí, od čoho už mali veľmi opotrebované telá a nazývali ich bohynky.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Slovania sú potomkovia dcér Márie Magdalény, ktoré prišli z keltských krajín na súčasné územie Slovanov podľa migračnej teórie. Tu si našli mužov z pôvodného obyvateľstva podľa autochtónnej teórie. Rýchle sa rozmnožili vďaka partenogenéze podľa enigmatickej teórie.

Slovania sú bez dedičného hriechu, lebo vznikli po vykúpení ľudstva Kristom od dedičného hriechu. Slovania, ktorých nazývali Pohania, od prírody robia, čo boží zákon požaduje, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú boží zákon vpísaný vo svojich srdciach (Rim 2,14-15). Boh svoje zákony vloží do ich sŕdc a vpíše im ich do mysle ( Hebr 10,16).

Aj podľa Koránu:“ Medzi tými, ktorých sme stvorili, je národ jeden, ktorý správnou cestou podľa pravdy je vedený a podľa nej spravodlivo jedná“ – Korán 7:180

Správne myšlienky Slovanom vnukne ich slovanské srdce a duša.

Čitateľ nemusí súhlasiť s každým slovom, ale môže tento príspevok použiť ako vhodný katalyzátor na skúmanie svojho vnútra a svojej viery.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *